Vår företagspolicy

– En vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder.

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På Elprofilen pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.
Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy..

» Läs hela företagspolicyn

Elprofilen 

Företagets verksamhet är:

bildtitel

  • Elinstallationer
  • Teleinstallationer som även omfattar multimedia, nätverksinstallationer, förläggning samt anslutning av fiber.
  • Konstruktion och dokumentation av fastighetsinstallationer.
  • Konstruktion, dokumentation samt installation av anläggningar inom industrin.

bildtitelVåra kunder finns främst inom

  • Industrin
  • Byggsektorn
  • Fastighetsägare
  • Kommuner och landsting
  • Privatpersonner 

Vårt mål är att bygga långsiktiga kundrelationer. Genom att erbjuda en hög servicenivå och utföra arbeten av hög kvalitet vilket vi hittills har lyckats bra med det och vi har genom åren byggt upp en stabil kundkrets.

Elprofilen är idag ett väletablerat företag i Örebro län med omnejd.