Vår Policy

Vi ser oss som ett företag som har en stark framåtanda. Vi vill anses som ett brett företag, som kan  erbjuda våra kunder helhetslösningar.

Vi har i och med det en stark till tro på framtiden där vi tror oss kunna växa än mer, både i personalstyrka, men även på kunskaps mässig nivå, då vi gärna vill ligga med i utvecklingen och kunna vara med och ta fram nya bra lösningar för våra kunder.

Och i och med detta vill vi hålla våra kunder i fokus.


Undertecknat
Arne, Jörgen , Ingvar

Elprofilen 

Företagets verksamhet är:

bildtitel

  • Elinstallationer
  • Teleinstallationer som även omfattar multimedia, nätverksinstallationer, förläggning samt anslutning av fiber.
  • Konstruktion och dokumentation av fastighetsinstallationer.
  • Konstruktion, dokumentation samt installation av anläggningar inom industrin.

bildtitelVåra kunder finns främst inom

  • Industrin
  • Byggsektorn
  • Fastighetsägare
  • Kommuner och landsting
  • Privatpersonner 

Vårt mål är att bygga långsiktiga kundrelationer. Genom att erbjuda en hög servicenivå och utföra arbeten av hög kvalitet vilket vi hittills har lyckats bra med det och vi har genom åren byggt upp en stabil kundkrets.

Elprofilen är idag ett väletablerat företag i Örebro län med omnejd.