Större och större entreprenader

Elprofilen erbjuder leverans från projektering till färdigställd entreprenad.

Våra uppdrag består mestadels av olika projekt i samverkan (partnering), både som utförande- och totalentreprenad. Tillsammans med kunden arbetar vi fram och utvärderar möjliga förändringar under byggnadsprocessen, för att i tid färdigställa projektet med rätt lösning och kvalitet.

Genom att arbeta kundnära kan vi erbjuda den entreprenadform som i slutändan leder till nöjdare slutkunder. Oavsett om slutkunden är engagerad inom bostadssektorn, offentlig eller privat sektor, kontor eller hotellverksamhet eller kommersiell verksamhet.

Vår byggservice är snabbt på plats

Elprofilens serviceavdelning består idag av 15 serviceelektriker. Serviceavdelningen nyttjas flitigt av våra lokala byggföretag för löpande uppdrag.

Vi hjälper dig hela vägen:

  • Projektering
  • Installation och service
  • Tele/Säkerhet
  • Felsökning
  • Dokumentation, relationshandlingar