Kullängens vård- & omsorgsboende i Hallsberg

En varm och trygg plats som känns hemtrevlig, där det ska vara enkelt att komma ut och umgås med andra såväl inne som ute. Ett boende med modern och bra standard i en trivsam och funktionell miljö. Ett boende som svarar upp mot våra äldres önskemål och behov. Det var inriktningen för det vackra vård- och omsorgsboendet Kullängen i Hallsberg. Totalt 128 lägenheter om 32 kvadratmeter med tillhörande avdelningar.

Vårt uppdrag

I januari 2020 inleddes bygget av Kullängens vård- och omsorgsboende, där vi på Elprofilen har ansvar för alla el- och teleinstallationer, en totalentreprenad som innefattar allt vad gäller el och tele. På uppdrag av Byggtema, där Länsgården Fastigheter är ägare och Hallsbergs kommun hyresgäst. Under våren 2022 är det beräknat att boendet ska stå färdigt.


Varje projekt är unikt – vår bredd är vår styrka

Inget projekt är det andra likt. Att bygga ett vård- och omsorgsboende ställer andra krav och kräver andra typer av installationer än byggandet av exempelvis en skola. Allt behöver anpassas till den specifika verksamheten, in i minsta detalj. Att få arbeta med så här stora projekt, att se ett projekt gå från ritning, till bygge, till färdig produkt och att arbeta utan begränsningar är både givande, roligt och inger en stolthet. Vi på Elprofilen har en stor bredd i vår kompetens, med mycket erfarenhet och arbetsvana vilket skapar en trygghet. Vi kan därmed tackla allt sorts arbete, även om det är ett projekt som kan vara komplicerat på många sätt. Det är vår styrka.


I ett så här stort projekt är utmaningar en del av jobbet. Även om ritningar och en planering finns, där alla yrkesgrupper har olika ansvarsområden, går det inte att undvika att det krockar ibland. Nyckeln är att hålla en god dialog och kommunicera för att bena ut hur vi tillsammans kan röra oss framåt så effektivt som möjligt och få flyt i arbetet. Nyckeln till ett riktigt bra resultat är också att trivas tillsammans och ha kul på jobbet, då blir vi nämligen effektiva.

Elektriker studerar ritning, Kullängen, Elprofilen

Elprofilen på plats

Teamet från Elprofilen, med olika roller och ansvar:

  • Projektledare Gustav Ekblad - med det övergripande ansvaret för projektet. Gustavs uppgift är bland annat att planera arbetet som ska göras och ansvara för alla inköp.
  • Ledande montör Olof "Olle" Nevo - med uppgift att leda det dagliga arbetet och fördela arbetet inom teamet. Olle ska ha koll på vad som ska göras, när det ska göras och se till att arbetet görs på rätt sätt enligt plan. Han har även en ständig dialog med andra yrkesgrupper för att se till att samarbetet mellan dem och Elprofilen flyter på bra.
  • Elmontörer Robin Berlin, Kenny Berlin, Alexander Kariniemi och Niklas Heeger Johansson - med uppgift att montera och installera det som ska ingå i projektet.