Tempo-butiken i Vivalla

Vårt uppdrag - från litet till stort

Ibland kan ett projekt växa och ge oanade möjligheter. Från att ha i uppdrag att utföra ett visst typ av elarbete till att få ett helhetsansvar. Så var det när Tempo-butiken i Vivalla skulle totalrenoveras. På uppdrag av Byggtema, med slutkund ÖBO, inleddes i november 2020 projektet med att göra om butiken. Från att vi på Elprofilen till en början skulle byta belysning växte uppdraget succesivt till att omfatta allt från ny belysning, elcentral och datanät till installation av nya kassor, uttag och lampknappar. En fantastisk möjlighet som gjorde projektet både speciellt och utmanande. 

Öppen spelplan utan tydlig ramhandling

Då uppdraget blev större och växte med tiden saknades en tydlig ramhandling som beskrev vad vi på Elprofilen skulle göra. Spelplanen var öppen. En utmaning blev då att hela tiden arbeta för att kundens förväntningar efterlevdes. Genom att vara flexibla och beredda på att lösa alla tänkbara situationer som uppstod, tillsammans en tydlig dialog med kunden, kunde arbetet flyta på riktigt bra. 

Elprofilen på plats

Från oss på Elprofilen fanns Gustav Samuelsson och Kerim Coskun på plats. Gustav som ledande montör med uppgift att hålla koll på beställningar, planera när och hur olika moment ska gå till liksom hålla ihop gruppen på ett bra sätt, med en ständig dialog med byggare och andra yrkesgrupper. Kerim Coskun arbetade som montör med uppgift att montera elektroniska komponenter, kablar, med mera. Som projektledare/arbetsledare fanns Gustav Ekblad med ansvar för beräkningar, ritningar, beställning av material och att hålla kontakt med slutkunden.

Ett annorlunda uppdrag

Att få vara med och utveckla en butikslokal hela vägen var ett både annorlunda och roligt uppdrag. Den nya butiken står nu med öppna dörrar och vi är riktigt nöjda med slutresultatet.