Våra tjänsteområden

Entreprenad

Vi erbjuder helhetslösningar inklusive projektering, som säkerställer att vi levererar det som anläggningen kräver och det kunden vill ha. Vårt mål är självklart att hitta den optimala tekniska lösningen – allt för att kunna leverera så kostnadseffektivt som möjligt.

Våra erfarna projektledare arbetar tillsammans med uppdragsgivaren utifrån beställarens vision fram till färdigt projekt.
 

Elservice

Vi genomför uppdrag som innebär felsökning, reparation, service och installation av elanläggningar. Vi har många års erfarenhet och en bred kompetens bland våra serviceelektriker. Våra kunder är i första hand byggbolag, försäkringsbolag, kommersiella fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, förvaltare men även butiker och privatpersoner.

Vår styrka är framförallt att vi snabbt kan sätta in resurser när det är tidspressat, eftersom våra 15 servicebilar rör sig till och från uppdrag över hela Örebro län.

 

Tele/säkerhet

Med ett team av kompetenta och serviceinriktade säkerhetstekniker har vi kompetensen och resurserna för att kunna leverera enklare installationer såsom fiber- och mobilnätsanläggningar till mer komplicerade säkerhetssystem. Säkerhetssystem är samlingsnamn för passersystem, kameraövervakning, inbrotts- och säkerhetslarm.

Precis som i all annan verksamhet arbetar vi enbart med de bästa leverantörerna av hårdvaror för att kunna leverera system som alltid fungerar.